• darkblurbg
  Vision HOPE 2020
  Harmony, Originality, Partnership & Excellence
 • darkblurbg
  HARMONY
  Харилцаа холбоо, хоорондын эв
  нэгдлээр дамжуулан хамтын үр дүнг гаргах
 • darkblurbg
  ORIGINALITY
  Тусгай өрсөлдөөнт байдлаар
  байнгын хөгжил дэвшил
 • darkblurbg
  PARTNERSHIP
  Орон нутгийн төв сургууль болж нэр
  хүндээ дээшлүүлж байна
 • darkblurbg
  EXCELLENCE
  Ерөнхий мэргэжил ба практик үйл
  ажиллагаандаа чадварлаг өрсөлдөөнт
  мэргэжилтэн бэлтгэх
 • Сурч төлөвшсөн мэргэжилтэн бэлтгэх глобал их сургууль More HOPE 2020
 • бүтэн
  |
  сургуулийн талбай
  |
  хэлтэс

  Мэргэжлийн тэнхимүүдийн танилцуулга

  Смарт IT сургууль

  Удирдлага аялал жуулчлалын сургууль

  Сургалт нийгмийн халамжийн сургууль

  Солонгос соёл судлалын сургууль

  Кимпо их сургууль Сурталчилгааны Видео

  Кимпо их сургууль оюутан багш нар бүгдээрээ кампуст ажиллаж амьдрахад тохитой нөхцлийг бүрдүүлж өгөхөөр шамдан ажиллаж байна. Түүнийүр дүнд кампус бас нэгэн амьдралын баталгаат хэсэг болсоор байна. Байнгын тохитой байраар ханган, үйлчилгээ үзүүлж янз бүрийн программаар дамжуулан илүү хөгжингүй кампус болохоор зорьж байна.